Medisch Centrum Midden Peel opgeleverd

8 mei 2015

Binnen één jaar van locatiestudie tot verhuizing!

 

Op de Pater Rossaertsraat 15 te Elsendorp is eind november 2014 Medisch Centrum Midden Peel opgeleverd. De Pater Rossaertsraat 15 betreft de tweede locatie waarvoor een plan ontwikkeld is, in een eerder stadium is er een plan ontworpen waarbij een bestaande gebouw verbouwd zou worden tot Medisch Centrum. Dit plan is echter nooit verder gekomen dan de tekentafel of tegenwoordig het 3D BIM model.

Locaties- en haalbaarheidsstudie en analyse:

Nadat het duidelijk geworden was dat het eerste beoogde plan voor de verbouwing van een bestaand gebouw niet verder voorgezet kon worden is ons bureau verzocht een locaties- en haalbaarheidsstudie uit te voeren voor mogelijke locaties om Huisartsenpraktijk Elsendorp wat later Medisch Centrum Midden Peel is geworden te vestigen.

Verschillende locaties zijn bestudeerd waarbij alle aspecten beoordeeld zijn, gekeken is naar planologische en financiële haalbaarheid, dit ook in relatie tot de planning. Voor sommige locaties zou een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn wat zou leiden tot verdere ongewenste vertraging.

De Pater Rossaertsraat 15 betreft een locatie met een maatschappelijke bestemming waarop een medisch centrum zich kon vestigen, een bijkomend voordeel van de locatie was dat het bestaande gebouw wat aanwezig was op het perceel een negatieve waarde had, hierdoor was het mogelijk om de locatie tegen gunstige voorwaarden aan te kopen. Wij als bureau hebben een analyse gemaakt, aan de hand waarvan de opdrachtgever onderhandelingen met de verkopende partij heeft kunnen voeren.

Ontwerp en bouwkundige uitwerking:

Nadat duidelijk was dat de aankoop haalbaar werd hebben we verschillende ontwerpvoorstellen voor het nieuwe medisch centrum uitgewerkt. Belangrijke uitgangspunten waren een frisse, moderne eigentijdse uitstraling passend bij het dorp Elsendorp. Gekozen is voor een voorgevel uitgevoerd in twee schijven van metselwerk in een moderne grijze genuanceerde steen. Het natuursteen zorgt voor benadrukking van het lijnenspel in de gevel.

De entree dient uitnodigend te zijn waarbij het voor patiënten binnen één oogopslag duidelijk is waar de entree is. Middels een lantaarnopbouw wordt het gehele gebouw ook in het hart van daglicht voorzien, tevens zorgt deze lantaarnopbouw voor hoogte in de algemene ruimten.

Een goede eenvoudige bouwkundige opzet heeft onder andere zorg gedragen voor een bouw volledig passen binnen het budget, de bouwkosten bedragen nog geen 70% van de bouwkosten zoals deze landelijk als richtlijn gelden voor een dergelijke ontwikkeling, dit is te danken aan een eenvoudige goede bouwkundige opzet, als ook een goede bouwkundige uitwerking. Dit allen zonder enige concessies te doen in de kwaliteit van de materialen of de kwaliteit van het gebruikscomfort. Het geheel is met zéér hoogwaardige materialen gerealiseerd.

Aanbesteding en Uitvoering:

Nadat het ontwerp gereed was, zijn we het geheel bouwkundig uit gaan werken middels zéér uitgebreide werktekeningen en een tot in detail uitgewerkt bouwkundig bestek. Een viertal aannemers zijn onderhands uitgenodigd om in te schrijven op het project. In maart 2014 heeft de aanbesteding plaats gevonden, gekozen was voor een separate gunning van de installaties en de bouwkundige werkzaamheden, dit om zowel de kosten als de kwaliteit goed te kunnen bewaken.

Nadat de aanbesteding is geweest is door ons een onafhankelijk gunningadvies opgesteld om de bouwkundige werken als ook de installaties te gunnen. Dit advies is één op één door de opdrachtgever overgenomen wat geleid heeft tot spoedige gunning en start van de bouw. Mei 2015 is het aanwezige voormalige wit gele kruisgebouw wat later buurtwinkel geworden is gesloopt, aansluitend zijn de bouwwerkzaamheden gestart.

Tijdens de bouw is het interieurontwerp verder in samenwerking met interieurarchitecte Tamara Martens uitgewerkt, het interieurbouw is door ons aanbesteed en de werkzaamheden zijn tijdens de uitvoering ook begeleid. Daarnaast hebben we een ontwerp in hoofdlijnen gemaakt voor de inrichting van het terrein en het parkeerterrein, ook dit is door ons aanbesteed en begeleid.

Binnen 6 maanden is het complete Medisch Centrum zowel bouwkundig als installatietechnisch opgeleverd. Donderdag 20 november was de oplevering en maandag 24 november is Medisch Centrum Midden Peel geopend. Nagenoeg zonder verrekeningen van meer- en minderwerk < 0,5% over het gehele werk (bouw, installaties, interieur, terrein, inrichting etc) is het werk ruim binnen budget, ruim conform planning en naar volledige tevredenheid van de opdrachtgever maar ook van het complete bouwteam opgeleverd.

Gesproken mag worden van een absoluut succesvol traject van initiatief tot oplevering en nazorg verzorgd door Donkers Bouwkundig Tekenburo.

 

 

tekening-mcmp

Tekening plattegrond en gevels, Medisch centrum Midden Peel (klik voor PDF)

 

Artist impression MCMP

Artist Impression Huisartsenpraktijk Elsendorp, later Medisch Centrum Midden Peel

Laatste berichten