Ontwerp landelijke villa Someren

26 januari 2016

Ontwerp opdracht:

Op een locatie aan de rand van het centrum van Someren is ons bureau verzocht een landelijke villa met rieten kap te ontwerpen. De uitgangspunten en het programma van eisen waren nog niet helder, wel was duidelijk dat de woning volledig onderkelderd dient te worden en dat de woning gelijkvloers bewoond gaat worden en er geen behoefte is aan veel ruimte op de verdieping.

In overleg met de opdrachtgever is gezocht naar een ontwerpstijl en is een programma van eisen opgesteld wat de leidraad vormt voor het ontwerp. Alvorens we met het ontwerp gestart zijn is een controle op de randvoorwaarden uit het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gedaan.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan:

Na controle van het bestemmingsplan is geconcludeerd dat de gemeente een fout in de laatste herziening van dit plan heeft gemaakt, oorspronkelijk zijn er ruimte voor ruimte woningen beoogd met een maximale inhoud van 900 m³ en 150 m² bijgebouwen, echter is in de herziening een woning van 750 m³ met 100 m² bijgebouwen bestemd als een burgerwoning in het buitengebied.

Tevens wijkt de beoogde bouwstijl  af van het beeldkwaliteitsplan, met name de schildkapvorm was in strijd met het van toepassing zijnde beeldkwaliteitsplan. De schildkapvorm was een essentieel onderdeel van de ontwerpopdracht om hiermee inhoud op de verdieping te beperken en hiermee extra ruimte op de begane grond te kunnen creëren.

Gezien het feit dat de gemeente een fout heeft gemaakt in het bestemmingsplan is een overleg aangegaan hoe dit probleem op te lossen. De gemeente Someren erkende de fout en was bereid binnen de wettelijke mogelijkheden de fout te herstellen, gekozen is voor een omgevingsvergunning met planologische afwijking. Gezien het feit dat een planologische afwijking toch al noodzakelijk was, was het mogelijk een ontwerp te maken afwijkend van het bestemmingsplan. De gemeente was bereid medewerking te verlenen aan een plan afwijkend van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan indien er een ontwerp passend in de omgeving gemaakt zou worden.

Daarnaast lag er de wens om een grote poel aan te leggen op de kavel, deze was echter ook in strijd met het bestemmingsplan aangezien de kavel gedeeltelijk aan agrarische bestemming had. Besloten is een stukje agrarische bestemming terug te bestemmen naar natuur, en de woonbestemming hiervoor uit te breiden waarmee de agrarische bestemming volledig komt te vervallen. Hiermee kon aan alle wensen voldaan worden.

Aangezien de gemeente Someren een fout gemaakt had in de laatste herziening van het bestemmingsplan maar ook de opdrachtgever wensen had voor afwijkingen van het bestemmingsplan is in overleg met de gemeente besloten dat de opdrachtgever zorg draagt voor de planstukken en de gemeente zonder hiervoor leges in rekening te brengen het plan in procedure te brengen. Hiermee is er zowel voor de gemeente als de opdrachtgever een win win situatie ontstaan.

151069_spelt_someren_nb-wonning_3D_10112015 Picture # 4

Ontwerp:

Het ontwerp is een moderne landelijke villa met Goois karakter passend in de landelijke omgeving van de gemeente Someren. Gekozen is voor de combinatie van een rieten kap, houten potdeksel delen in combinatie met stukwerk gevels.

Betreffende het programma van eisen voor de begane grond, was de opdracht was een woning te ontwerpen waarbij de keuken de centrale ruimte in de woning dient te zijn. Tevens was er de vraag om verkeersruimte te beperken en de woning van een minimaal aantal binnendeuren te voorzien. Dit heeft in een ontwerp geresulteerd waarin de voordeur en achterdeur gecombineerd zijn in één entree waar vanuit alle leefruimten ontsloten zijn. Hiermee is er geen onnodig ruimteverlies, maar ontstaat er een grote statige entree met vide.
Tijdens het ontwerpproces is de vraag voor een buitenzwembad ontstaan, hiervoor is door ons een idee uitgewerkt voor een infinity pool (zwembad zonder rand) die overloopt in de poel. Vanuit alle leefruimten is er veel contact met de tuin, het zwembad en de natuurpoel.

De begane grond is ontworpen als een dynamische plattegrond: zoveel mogelijk georiënteerd op de tuin en het zuiden. Tevens zijn er diversen vides in de plattegrond ontworpen voor een extra ruimtelijk effect. Er is een overdekt terras aan zowel de woonkamer als aan de keuken ontworpen.

0. begane grond art

Aanvraag omgevingsvergunning:

Nadat het ontwerp gereed was en het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd had met het plan is de woning bouwkundig uitgewerkt en zijn de nodige rapporten, onderzoeken en onderbouwingen voor de afwijking van het bestemmingsplan uitgewerkt en is de formele aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2016 gestart worden met de uitvoering

Laatste berichten