Ontwerp mobiele mantelzorgwoningen en prefab woning

17 april 2017

Voor Starline mobiele bungalows is in 2015 een ontwerpconcept bedacht voor een mobiele mantelzorgwoning. Dit kan een succes genoemd worden aangezien er veel van deze woningen zowel als mantelzorgwoning maar ook als prefab woning voor permanente bewoning verkocht zijn. Op verzoek van Starline is een nieuw ontwerpconcept bedacht.

Door nieuwe wetgeving is het veelal mogelijk mobiele mantelzorgwoningen vergunningsvrij te plaatsen zonder dat hier overige bouwmogelijkheden mee beperkt worden.

In een reportage op RTL 4 omtrent mantelzorg is het concept door Starline gepresenteerd en is door ons bureau een korte toelichting gegeven omtrent relevante wet- en regelgeving.

De wet- en regelgeving omtrent het (vergunningsvrij) plaatsen van mantelzorgwoningen is complex en onderhevig aan jurisprudentie. Wij kunnen u goed adviseren omtrent de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen.

Laatste berichten